Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov

obchodné podmienky

Táto internetová stránka slúži na prezentáciu umeleckej tvorby dole uvedeného autora, pričom ceny uvedené pri jednotlivých modeloch predstavujú nezáväznú ponuku na odkúpenie diela autora. Autor si ponecháva právo reprodukovať tieto diela a zároveň predajom konkrétneho diela neudeľuje súhlas na jeho reprodukciu. Ponuka na vytvorenie diela na mieru pre zákazníka podľa jeho predstáv je nezáväzná. Autor si vyhradzuje právo odmietnuť realizovať dielo, predovšetkým, nie však výlučne z dôvodu svojej vyťaženosti, technickej náročnosti diela, ktorá by bránila jeho zhotoveniu v obvyklej kvalite a tiež v prípade ak požadované dielo nekorešponduje s autorovým umeleckým presvedčením. 

Vyhlásenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Registráciou na stránke vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu v akom nám ich poskytujete - meno, priezvisko, kontaktné údaje ako telefónne číslo a mailová adresa, Vaša adresa, prípadne informácie v texte Vašej správy.

V takomto prípade je našou povinnosťou oznámiť vám, že k Vašim osobným údajom má prístup poskytovateľ internetovej platformy a domény, prípadne iné tretie strany. Zároveň vyjadrujete súhlas s použitím vašich osobných údajov za účelom zasielania newsletteru prípadne iných marketingových aktivít. 

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať. Prosíme Vás, aby ste tak urobili písomnou formou. 

Ďakujeme.

Filip Petráš